logo-laskuavainsininen

Perintäpalvelut

Perintäpalvelumme hoitaa perinnän kaikki vaiheet maksumuistutuksesta aina oikeudelliseen perintään ja mahdolliseen jälkiperintään.

Saatavien perintä

Perintä tarkoittaa eräpäivän jälkeen tehtäviä toimenpiteitä. Laissa on useita määräyksiä perintään liittyen, muun muassa hyvä perintätapa, kielletyt toimenpiteet sekä tratan käyttösäännöt. Mikä on tratta? Tratta eli julkisuusuhkainen maksuvaatimus, on tehokas perintäkirje, jonka tehokkuus perustuu julkisuusuhkaan. Maksamaton tratta johtaa tratan protestointiin, josta aiheutuu merkintä velallisyrityksen luottotietoihin.

Kuluttajasaatavan perintäkulujen korvaamisesta määrätään seuraavasti:

  • Kirjallisen maksumuistutuksen enimmäiskulu on 5 euroa per muistutus.
  • Eräpäiväsiirron enimmäiskulu on 5 euroa per maksuajan pidennys. Kuluja saa vaatia vain, jos maksuaikaa pidennetään vähintään 14 päivällä.
  • Kirjallinen, koko saatavan kattava maksusuunnitelma: enintään 20 euroa, jos suunnitelmassa on enintään neljä erää.
  • Perintälaissa on myös tarkka sääntely tilanteeseen, jossa käytetään perintätoimistoa.

Yrityssaatavissa puolestaan on sopimusvapaus esim. viivästyskoroista ja kohdistusjärjestyksestä. Muistutuskulu on usein esim. 5 euroa. Yrityssaatavia saa periä, vaikkei lähettäisi maksumuistutusta. Laissa on säädetty vakiokorvaus perintäkuluista.